دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه صنعتی شریف

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
روشهای محاسبات عددی (1381) / قلی زاده ، بهروز (1334)، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1372 - 1374) / وایلی ، کلارنس ریموند (1911)، نویسنده
ساختمان‌های گسسته (1380) / قلی زاده ، بهروز (1334)، نویسنده
سیستمهای کنترل (1374) / کو ، بنجامین (1930)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی به کمک مطلب (1387) / پروکیس ، جان، نویسنده
شبکه‌های انتقال داده (1377) / بلک ، اویلس، نویسنده
شبیه‌سازی سیستمهای گسسته - پیشامد (1378) / بنکس ، جری، نویسنده
شکل دادن فلزات (1388) / هاسفورد ، ویلیام، نویسنده
طراحی و کنترل مخلوط های بتن (1382) / کاسمتکا ، استیون، نویسنده
مبانی احتمالات (1377) / قهرمانی ، سعید، نویسنده
مبانی نظریه قابلیت اعتماد (پایایی) (1381) / گروش ، دوریس لوید، نویسنده
متالورژی مکانیکی (1374) / هال ، درک، نویسنده
محاسبه میدانهای الکتریکی سیستمهای فشارقوی (1383) / کالیچیتسکی ، یگور سرگی‌یویچ، نویسنده
مدیریت پروژه (1384) / اسپینر ، ام، نویسنده
مرجع کاربردی مدیریت انرژی (1385) / دانشگاه صنعتی شریف ; شرکت توسعه بهره‌وری انرژی فناوران

کاربران آنلاین :0