دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TK7888/4

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو (1395) / سید رضی ، حسن (1319)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال(مدار منطقی) بر اساس کتاب موریس مانو (1389) / یعقوبی‌‌فر ، محمد (1349 -)
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) با مقدمهای بر Verilog HDL (1392) / مانو ، ام.موریس (1927- م)
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1387) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
طراحی دیجیتال مدار منطقی (1388) / مانو ، ام.موریس (1927- م)
اصول طراحی مدارهای منطقی (1379) / مانو ، موریس (1927- م)، نویسنده
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال (1379)
تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال (1379)
تشریح مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو (1380) / یعقوبی‌فر ، محمد (1349)، نویسنده
تشریح مسائل طراحی دیجیتال "مدار منطقی‌" موریس مانو (1387) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده
تشریح مسایل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال جی. نلسون (1381) / فتحیان ، امیررضا، نویسنده
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال (1392) / فتحیان ، امیررضا، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارهای منطقی) (1387) / مانو ، ام.موریس (1927- م)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (1387) / ریخته گر غیاثی ، امیر (1352)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (1387) / پورنبی ، هومن، نویسنده

کاربران آنلاین :0