دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Power electronics (c1988) / Rashid ، M. H، نویسنده
Power electronics (2002) / Rashid ، M. H، نویسنده
Industrial control electronics (c1989) / Jacob ، J. Michael، نویسنده
Production and operations management (2005) / Adam ، Everett E، نویسنده
Production planning and inventory control (2004) / Narasimhan ، Seetharama L (1936)، نویسنده
UNIX network programming (c1990) / Stevens ، W. Richard، نویسنده
The 8051 microcontroller (c1995) / MacKenzie ، I. Scott، نویسنده
Megabit data communications (1990) / Stair ، Henry H (1934)، نویسنده
Fundamentals of electronic communications systems (c1988) / Tomasi ، Wayne، نویسنده
Digital communications with fiber optics and satellite applications (1988) / Killen ، Harold B، نویسنده
Electronic communications systems (1991) / Schweber ، William L، نویسنده
Engineering mechanics of solids (1990) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Engineering for the control of manufacturing (1987) / Plossl ، Keith R، نویسنده
NC machine programming and software design (1989) / Chang ، Chao-Hwa (1936)، نویسنده
Computer engineering (1988) / Mano ، M. Morris (1927)، نویسنده

کاربران آنلاین :0