دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه كامپيوتر - برنامه نويسي

     پالایش جستجو
MATLAB در تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی (I) (1392) / کاریس ، استیون تی، نویسنده
MATLAB برای مهندسی کنترل (1393) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
oracle 8.0.5[ااوراکل 8/0/5]برنامه نویسی به زبان PL/SQL در محیط Windows NT (1379) / رضایی ، جهاندار (1353)، نویسنده
visual c# 2005 express edition (1385) / بارکر ، اسکات (1961)، نویسنده
[Cسی‌] را آسان بیاموزید (1376) / نصری خرمایی ، مریم
[Pc Tools 8پی سی تولز 8] به‌زبان ساده (1374) / مک کوم ، گوردون، نویسنده
[PHP5پی اچ پی 5] برنامه‌سازی قدرتمند (1384) / گاتمنز ، اندی، نویسنده
[PLCپی ال سی‌] مقدماتی = (1379) / کاظمی ، اسدالله، نویسنده
[Q Basicکیو بیسیک. کتابهای درسی‌] شماره شناسایی رشته (1380) / مجتمع فنی تهران ; سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
[کورل دراو]3 Corel Draw =Draw 3به‌زبان ساده (1372) / ایریگ ، امیل، نویسنده
] 3 D Studioتری دی استودیو] (1378) / مجتمع آموزشی و فنی تهران
] Delphi 7دلفی7] (1382) / پهلوان تفتی ، احمد، نویسنده
اتولیسپ وکاربردآن در اتوکد (1375) / کازرونی ، مهرداد (1341)، نویسنده
اتولیسپ (1375) / باغی ، حسین گردآورنده، نویسنده
اتوماسیون صنعتی (1389) / افتخاری اصل ، فریدون، نویسنده

کاربران آنلاین :0