دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Probability: random variables, and stochastic processes (1382 = م‌2003) / پاپولیس ، آتناسیوس، نویسنده
احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (1387) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده
احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (- 1375) / پاپولیس ، آتاناسیوس (1921)، نویسنده
احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای اتفاقی (1391) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده
آشنایی با فرایندهای تصادفی (1380) / چینلار ، ارهان (1941)، نویسنده
آمار و احتمالات (1373) / شاهانی، نویسنده
مفاهیم احتمال و مدلبندی تصادفی (1379) / هیگینز ، جیمز، نویسنده

کاربران آنلاین :0