دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مرکز نشر دانشگاهی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
کنترل غیرخطی کاربردی (1382) / اسلوتاین ، ژان‌-ژاک ای
استاتیک (1368) / شیمز ، اروینگ هرمن (1923)، نویسنده
استحاله فازها در فلزات و آلیاژها (1379) / پورتر ، دیوید، نویسنده
آشنائی با نظریه گروهها (1367) / لدرمن ، والتر (1911)، نویسنده
آشنایی با تحقیق در عملیات (- 1366) / طه ، حمدی، نویسنده
اصول اپیدمیولوژی (1363) / مازنر ، جودیت (1983- 1924)، نویسنده
اصول تجزیه دستگاهی (1383 - 1382) / اسکوگ ، داگلاس آروید (1918)، نویسنده
الکترومغناطیس (1371) / گرانت، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1364) / بولر ، هانس رودی (1929)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1369) / رمشو ، ریموند، نویسنده
آمار ریاضی (1378) / فروند ، جان ای (1921- م)، نویسنده
آمار ریاضی و کاربردهای آن (1388) / فروند ، جان ای (1921- م)، نویسنده
آمار مهندسی (1375) / باوکر ، آلبرت هازمر (1919- م)، نویسنده
اندازه‌گیری الکتریکی (1376) / ساونی ، ا. کی، نویسنده
انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان رشته های فنی‌-مهندسی (1364) / مرکز نشر دانشگاهی

کاربران آنلاین :0