دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TA403

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول علم و مهندسی مواد (1388) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)
اصول مهندسی و علم مواد (1371) / ون ولک ، لارنس
مبانی علم و مهندسی مواد (1395) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)
مصالح ساخت و آزمایشگاه (1384) / صادقی ، حسن (1333 -)، نویسنده
مصالح ساختمانی (1388) / شاه‌نظری ، محمدرضا (1334 -)، نویسنده
مصالح مهندسی عمران (1393 -) / گنجیان ، اسماعیل
مواد و مصالح ساختمان (٬ 1395) / طبیبیان ، سیدحسام‌الدین (1353 -)
مواد و مصالح ساختمانی (1393) / خبیری ، امید (1352 -)
Building materials and components (1974) / Komar ، A. G. (Aleksei Georgievich)، نویسنده
تئوری و عملی علم مواد (1386) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)، نویسنده
علم مواد، تئوری و عملی (1389) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)، نویسنده
مصالح ساختمانی (1385) / رحیمی ، حسن (1325)، نویسنده
مصالح شناسی (1374) / کباری ، سیاوش (1311)، نویسنده
معماری ایران (1377) / زمرشیدی ، حسین (1318)، نویسنده
کتاب مواد (1384) / مصاحبی ، مهدی (1355)، نویسنده

کاربران آنلاین :0