دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA76.6

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Introduction to algorithms (c2004)
Introduction to algorithms (2009)
An introduction to operating systems (1984) / Deitel ، Harvey M، نویسنده
Computer organization and programming ([1974]) / Gear ، C. William (Charles William) (1935)، نویسنده
Fundamentals of sooftware engineering (2004) / Ghezzi ، Carlo، نویسنده
Introduction to computer systems design (planning files & programs) (1974) / Waters ، S. J، نویسنده
Master handbook of microcomputer languages (1988) / Taylor ، Charles F. (Charles Floyd) (1946)، نویسنده
Mathematical theory of computation (1974) / Manna ، Zohar، نویسنده
Parallel computers (2004) / Rajaraman ، V، نویسنده
Parallel programming (2010) / Rauber ، Thomas، نویسنده
Principles of compiler design (1977) / AHO ، ALFRED V، نویسنده
Software engineering (1992) / Sommerville ، Ian، نویسنده
Software engineering (2001) / Pressman ، Roger S، نویسنده
Software engineering (1994) / Presssman ، Roger S، نویسنده

کاربران آنلاین :0