دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA267/3

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ‌ای بر نظریه زبان ‌ها و ماشین ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر
نظریه زبانها و اتوماتا (1393) / لینتس ، پیتر
تشریح مسائل نظریه زبانها و ماشینها (1389) / ناصری ، عبداله، نویسنده
حل تمرین‌های کتاب مقدمه‌ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها پیتر لینز (1383) / ریاحی ، علی، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1392) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1392) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشینها (1378) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر، نویسنده
نظریه زبانها و ماشینها (1380) / سادکمپ ، تامس، نویسنده
نظریه زبانها و ماشینها (1379) / مهربخش ، آرمان (1356)
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1384) / اکبری ، ابراهیم (1351)، نویسنده

کاربران آنلاین :0