دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

کتب آموزشی حوزه صنایع

     پالایش جستجو
راز موفقیت در کسب و کار آزاد =The E - myth revisited (1378) / جربر ، مایکل، نویسنده
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع، تکنولوژی تولید، تولید صنعتی‌، تحلیل سیستمهای صنعتی (1382) / توحیدی ، فرهاد (1343)، نویسنده
کاربرد اکسل در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات (1384) / وایدا ، نانسی (1959- م)، نویسنده
Advanced English for industiral engineering (1391) / عالمی ، محمدعلی (1333)، نویسنده
Ehglish for the student of industial engineering (2008م=1386) / امین ، رضا (1331)، نویسنده
English for the students of industrial engineering book IV (2006م.= 1385) / میرطباطبایی ، محمود (1321)، نویسنده
English for the students of materials sciencel engineering (2005= 1384) / فلاحی مقیمی ، محمد (1315)، نویسنده
آتشباری در معادن (1364) / افروز ، اردشیر، نویسنده
ارگ بم (1374) / سالاربهزادی ، عبدالرضا (1329)، نویسنده
آزمون جامع ارشد مهندسی صنایع - سیستم (1393)
استاندارد مدیریت طرح (1392) / کیانی, سرمد (1362) ; یوسفی, وحیدرضا (1361)
استاندارد مدیریت پورتفولیو (1392) / کیانی, سرمد (1362) ; یوسفی, وحیدرضا (1361)
اصول و روش‌های کنترل تلرانس هندسی (1382) / کرلی کواسکی ، آلکس، نویسنده
اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (1391) / جهان بین ، کامبیز، نویسنده
اطلاعات جامع نیو پایپ (1384) / طباطبائی پور ، علی (1355)

کاربران آنلاین :0