دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحقیق در عملیات (1387) / طه ، حمدی، نویسنده
تحقیق در عملیات نرم (1392) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش "تحقیق در عملیات‌"، تصمیمات گروهی و چند شاخصه، قضاوت خبرگان به منظور کسب اطلاعات . (1382) / اصغرپور ، محمدجواد (1318)، نویسنده
راهنما و تشریح مسائل آشنایی با تحقیق در عملیات حمدی طه (1381) / لطفی ، طاهر (1354)، نویسنده
راهنمای سریع ویژوال PHP (1381) / اولمن ، لاری، نویسنده
مفاهیم‌، نکات و حل مسائل پژوهش عملیاتی (1378) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مهندسی سیستم (13920) / کارآموز ، محمد (1330)، نویسنده
مهندسی سیستم‌ها (1391)
نظریه مجموعه های درجه مند و کاربردهای آن (1390) / تسیمرمان ، هانس-یورگن (1934- م)، نویسنده
پژوهش عملیاتی برنامه‌ریزی خطی و کاربردهای آن (1387) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی (1386) / شیوا ، رضا (1329)، نویسنده
پژوهش عملیاتی (1378) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی پیشرفته (1383) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی پیشرفته (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
چیدمان و مکان یابی تجهیزات در کارخانه (1386) / فرانسیس ، آر.ال، نویسنده

کاربران آنلاین :0