دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
قطعات و مدارات الکترونیک (1374) / بویل‌اشتاد ، رابرت، نویسنده
قطعات و مدارات الکترونیک (1382) / بویل اشتاد ، رابرت (1939- م)، نویسنده
مدارات فرستنده- گیرنده (1391) / سهرابیان ، بهروز (1336-)، نویسنده
مدارات فلز یاب به زبان ساده (1392) / آقایی ، امید (1368)، نویسنده
مدارهای الکتریکی چندفاز و ترانسفورماتورها (1370) / ریاضی ، احمد، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1373) / سدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1381) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / صدرا ، عادل (1960- م)، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / سدره ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1385) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1376) / سدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1384) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1377) / صدرا ، عادل، نویسنده
نگاهی به دنیای پررمز و راز نوسان‌سازها (1390) / گراف ، رودلف اف (1926- م)، نویسنده
پروژه‌های الکترونیک، مجموعه جدیدترین طرح‌ها و مدارهای کاربردی (1377) / عنوان: پروژه‌های الکترونیک: مجموعه جدیدترین طرحها و مدارهای کاربردی

کاربران آنلاین :0