دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور (1390) / کوسکینن ، کای او (1942- م)، نویسنده
مدیریت پروژه ارزش کسب شده (1387) / واحدی دیز ، علی (1353)، نویسنده
مدیریت پروژه (1384) / اسپینر ، ام، نویسنده
از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها (1391) / روانشادنیا ، مهدی (1359)، نویسنده
مدیریت پروژه (1387) / شوالب ، کتی، نویسنده
مدیریت و کنترل پروژه (1378) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
مدیریت و کنترل پروژه فازی (1391) / احمدی ، اردشیر (1345)، نویسنده
مدیریت و کنترل پروژه (1393) / حاج شیر محمدی ، علی (1321-)، نویسنده
مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه به روش گام به گام (.1385) / سبزه پرور ، مجید (1347)، نویسنده
مفاهیم پایه زمانبندی پروژه (1388) / حاجی یخچالی ، سیامک (1360)، نویسنده
نظریه های نوین در مدیریت پروژه (1392) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
نقشه راه مدیریت پروژه (راهنمای کاربردی مدیریت پروژه‌) (1384) / آجورلو ، منصور (1342)، نویسنده
چرخه عمر مدیریت پروژه (1389) / وستلند ، جیسن، نویسنده

کاربران آنلاین :0