دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA76/87

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن در مهندسی اکتشاف معدن: نظریه مقدماتی، الگوریتم ها و کاربردهای آن در ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی و زمین آمار (1397) / هزارخانی ، اردشیر، نویسنده
شبکه‌های عصبی و کنترل‌کننده‌های عصبی پیشرفته با رویکرد شبکه‌های عصبی راف (1395) / تشنه‌لب ، محمد
شبکه‌های عصبی،منطق فازی و الگوریتم ژنتیک ترکیب و کاربرد (1391) / راجاسکاران ، سانگو تهوار
کاربردهای صنعتی منطق و شبکه‌های عصبی فازی‌Industrial usage of fuzzy logic and Neurofuzzy (1380) / زهیدی ، رضا
اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه‌های عصبی (همراه با نمونه‌های کد به زبان MATLAB و ++C) (1390) / اسدپور ، وحید (1355)، نویسنده
سیستم‌های فازی و کنترل فازی (1378) / وانگ ، لی - شین (1962- م)، نویسنده
شبکه های عصبی (اصول و کارکردها) (1383) / پیکتن ، فیلیپ، نویسنده
شبکه های عصبی با MATLAB و #C (1393) / مقسمی ، حمیدرضا (1349-)، نویسنده
شبکه‌های عصبی در MATLB (1387) / کیا ، مصطفی (1362)، نویسنده
شبکه‌های عصبی (1387) / پیکتن ، فیلیپ، نویسنده
شبکه‌های عصبی مصنوعی (1388) / شالکوف ، رابرت، نویسنده
طراحی شبکه های عصبی (1388) / هیگن ، مارتین تی، نویسنده
مبانی شبکه‌های عصبی مصنوعی (1388) / فاست ، لوران، نویسنده
منطق فازی و شبکه های عصبی (مفاهیم و کاربردها) (1387) / کارتالوپوکوس ، استماتیوس، نویسنده

کاربران آنلاین :0