دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA248

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه ریزی خطی فازی (٬ 1394) / ناصری ، سیدهادی (1357 -)
تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (1393)
An Introduction to fuzzy logic applications in intelligent systems (2000) / Series ; Tite
Fuzzy set theory--and its applications (c1996) / Zimmermann ، H.-J. (Hans-Ju?rgen) (1934)، نویسنده
Fuzzy sets and fuzzy logic theory and appplications (2006) / Klir ، George J، نویسنده
Fuzzy sets, uncertainty, and information (2005) / Klir ، George J (1932)، نویسنده
Introduction to fuzzy sets and fuzy logic (2006) / Ganesh ، M، نویسنده
آشنایی با نظریه مجموعه‌های فازی (1375) / طاهری ، محمود (1343)، نویسنده
تصمیم گیری چند معیاره فازی (1394) / روانشادنیا, مهدی (1359) ; بزرگمهر, محمدعادل (1362-)
تئوری مجموعه های فازی اصول و کارکردها (1389) / کلیر ، جورج (1932)، نویسنده
تئوری مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن (1378) / زاهدی ، مرتضی (1353)، نویسنده
درآمدی بر منطق و مجموعه ها (1362) / للهی ، کاظم (1320)، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه مجموعه‌های فازی (1385) / غضنفری ، مهدی (1339)، نویسنده
نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (1368) / لین ، شوو ینگ، نویسنده
نظریه مجموعه های درجه مند و کاربردهای آن (1390) / تسیمرمان ، هانس-یورگن (1934- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0