دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات و چاپ

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
معمار+ مهندس = ساختار (1383) / مارگولیوس ، ایوان، نویسنده
مرمت شهری تعاریف‌، نظریه‌ها، تجارب‌، منشورها و قطع‌نامه‌های جهانی‌، روشها و اقدامات شهری (1389) / حبیبی ، محسن (1326 -)، نویسنده
تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری (1382) / عزیزی ، محمدمهدی، نویسنده
معمار+ مهندس = ساختار (1383) / مارگولیوس ، ایوان
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان همراه با تحلیل و قیاس با مبانی معماری ایران (1383) / مایس ، پیرفون (1938 - م)
کاربری زمین اثر متقابل اقتصاد، اکولوژی‌، هیدرولوژی (1378) / اوکالاهان، نویسنده
مدلسازی و شبیه‌سازی دینامیکی ماشین‌های الکتریکی با استفاده از Matlab/ Simulink (1384) / اونگ ، چی - مون، نویسنده
مدل‌های کاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه‌ای (1380) / اوپنهایم ، نوربرت
تئوری شکل شهر (1381) / لینچ ، کوین (1918 - م)
زبان منظر (1384) / اسپیرن ، آن‌ویستن (1947 - م)، نویسنده
اصول خوردگی و حفاظت فلزات (1377) / مفیدی ، جمشید، نویسنده
روش‌های نوین تولید (1383) / مهدوی‌نژاد ، رمضانعلی، نویسنده

کاربران آنلاین :0