دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - مدار

     پالایش جستجو
نظریه اصولی مدارهای الکتریکی (خطی و غیرخطی) (1387) / عابد هدتنی ، قوشه (1338)، نویسنده
(نمونه مسایل امتحانی) مدارهای الکتریکی (1376) / عابدی ، مهرداد (1327)، نویسنده
An introduction to electrical circuit theory (1975) / Williams ، G. (Graham)، نویسنده
Circuit analysis with computer application to problem solving (2002) / Gupta ، Someshwar Chander، نویسنده
Circuit theory (1981) / Sinha ، Umesh، نویسنده
Electric circuits (c2001) / Nilsson ، James William، نویسنده
Electrical circuit theory and technology (2002) / Bird ، J. O، نویسنده
Engineering circuit analysis (c1978) / Hayt ، William Hart (1920)، نویسنده
Fundamentals of electric circuits (c2000) / Alexander ، Charles K، نویسنده
Introduction to distributed-parameter networks; with application to integrated circuits (1968) / Ghausi ، Mohammed Shuaib، نویسنده
Introduction to electric circuits (1999) / Dorf ، Richard C، نویسنده
Introduction to PSpice manual, Electric circuits (c2000) / Nilsson ، James William، نویسنده
Introduction to PSpice using OrCAD for circuits and electronics (2005) / Rashid ، M. H، نویسنده
Microwave filters, impedance-matching networks, and coupling structures (1980) / MATTHAEI ، GEORGE L، نویسنده
Network analysis (2002) / Van Valkenburg ، M. E. (Mac Elwyn) (1921-1997)، نویسنده

کاربران آنلاین :0