دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مقاومت مصالح (1389) / رایلی ، ویلیام فرانکلین (1925- 2000م)، نویسنده
مقاومت مصالح (1374) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1391)
مقاومت مصالح (1382) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1366) / پوپوف ، یگور پاول (1913)، نویسنده
مکانیک جامدات مهندسی (1378) / درویزه ، ابوالفضل (1329)، نویسنده
مکانیک مهندسی (1368) / فرشاد ، مهدی (1320)، نویسنده
مکانیک مهندسی (1365) / اشنایدر ، رابرت، نویسنده
مکانیک مواد (مقاومت مصالح) (1384) / هیبلر ، آر.سی، نویسنده

کاربران آنلاین :0