دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
استاتیک و مقاومت مصالح (1379) / بسیادی ، حسین، نویسنده
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (139 -)
خواص مکانیکی مواد (1394) / لیمویی ، محمدباقر (1349 -)، نویسنده
راهنمای مقاومت مصالح فردیناند پی. بی یر، ای. راسل جانستون .. (1387) / نوروزی ، مهدی، نویسنده
راهنمای مقاومت مصالح (1389) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)
متالورژی مکانیکی (1382) / دیتر ، جورج الوود، نویسنده
مقاومت مصالح (1395) / هیبلر ، آر.سی
مقاومت مصالح (1393) / واحدیان, ابراهیم (1304)
مقاومت مصالح (1391) / عرفانی ، سعید (1347 -)
مقاومت مصالح (1394)
مقاومت مصالح: مجموعه مهندسی عمران (1393) / یعقوبلو ، حسین (1365 -)
مکانیک مواد (مقاومت مصالح‌ (1387-) / هیبلر ، آر.سی
نظریه خمیری در خاک و الگوسازی (1390) / صدرنژاد ، امیرالدین (1333)
آزمون مواد (1375) / جان ، ورنون (1931- م)، نویسنده
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی (1380) / نجاریان ، سیامک (1342)، نویسنده

کاربران آنلاین :0