دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح مسائل مقاومت مصالح [بیرو جانستون‌] (1378 - 13) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (1 و 2) ایگور پوبوف (1387) / کلانتری ، علی (1358)، نویسنده
تشـریـح مسایل مقاومت مصالح (1) (1389) / گر ، جیمز ام (1925- 2008م)، نویسنده
خواص مکانیکی مواد (1386) / ابراهیمی ، محمدابراهیم (1345)، نویسنده
خواص مکانیکی مواد (1385) / لیمویی ، محمدباقر (1349)، نویسنده
راهنمای مسائل مقاومت مصالح (1) گییر و تیموشینکو شامل مسائل همراه با پاسخ تشریحی آنها (1388) / جوکار ، علیرضا (1362)، نویسنده
رفتار مکانیکی مواد (1391) / مایرز ، مارک ا (1946- م)، نویسنده
مروری بر مسایل مقاومت مصالح پوپوف (1382) / خواجه‌احمد عطاری ، نادر (1356)، نویسنده
مقاومت صالح =Strenght of Materials (1377) / تیموشینکو ، استیون (1972- 1878)، نویسنده
مقاومت مصالح (1383) / پوپوف ، یگورپاول (1913)، نویسنده
مقاومت مصالح (1379) / پوپوف ، یگورپاول (1913)، نویسنده
مقاومت مصالح (1375) / یوگورال، نویسنده
مقاومت مصالح (1362 - 136) / تیموشنکو ، استیون (1972- 1278)، نویسنده
مقاومت مصالح (1356=2536) / حائری ، علی‌اصغر (1317)، نویسنده
مقاومت مصالح (1386) / بیر ، فردیناندپیر (1915)، نویسنده

کاربران آنلاین :0