دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - مخابرات

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارتباطات پیشرفته (1364) / حسینی الست ، حسن، نویسنده
آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش مخابرات (اصول و مفاهیم) (1383) / قنبری ، برات (1332)، نویسنده
اصول و مبانی سیستم های مخابراتی (1389) / پروکیس ، جان، نویسنده
اصول مخابرات بی سیم و سیار (1391) / محامدپور ، کمال (1332)، نویسنده
اصول مخابرات بی‌سیم و سیار (1388) / محامدپور ، کمال (1332)، نویسنده
آموزش تخصصی شبیه سازی شبکه های کامپیوتری و مخابراتی با OPNET = Optimum networks simulation training book (1392) / ابراهیمی آتانی ، رضا، نویسنده
تجزیه و تحلیل مسایل سیستم‌های مخابراتی (1390) / قاضی مغربی ، سعید (1342)، نویسنده
تشریح مسائل مهندسی سیستم های مخابراتی (1388) / پروکیس ، جان جی، نویسنده
تشریح کامل مسائل سیستم‌های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ سام. شانموگام (1389) / حقی ‌پور ، سیامک (1353)، نویسنده
تکنیک های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال (1384) / اسمایلی ، گراهام، نویسنده
تکنیکهای مخابرات الکترونیک (1381) / یانگ ، پل، نویسنده
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان برق ، الکترونیک ، کنترل و مخابرات (1391) / رضوی زاده ، مرجان (1364)، نویسنده
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات (1385) / توحیدی ، فرهاد (1343)، نویسنده
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابرات (1383) / تکریمی ، منوچهر، نویسنده
راهنمای کامل انگلیسی (1386) / حقانی ، منوچهر (1319)، نویسنده

کاربران آنلاین :0