دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - مخابرات

   مرتب سازی    پالایش جستجو
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات . (1381) / شهیدی ، عزت‌الملوک (1349)، نویسنده
رهیافت حل مسئله در مخابرات 1 (1386) / مریخ بیات ، فرشاد (1359)، نویسنده
سیستم های مخابرات سیار سلولی از GSM تا UMT (1392) / مومنی ، سجاد (1365-)، نویسنده
سیستمهای مخابرات ماهواره‌ای (1367) / حکاک ، محمد، نویسنده
سیستمهای مخابراتی‌I (1379) / اکبری ، عزت (1332)، نویسنده
سیستم‌های مخابرات الکترونیکی (1362) / کندی ، جورج (1937)، نویسنده
سیستم‌های مخابرات ماهواره‌ای (1382) / مارال ، ژرار، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1373) / طباطبا وکیلی ، وحید (1326)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ (1368) / شانموگام ، سام، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی به کمک مطلب (1387) / پروکیس ، جان، نویسنده
شبکه های ارتباطی مفاهیم پایه ای و معماری های کلیدی (1389) / لئون - گارسیا ، آلبرتو، نویسنده
شبکه هوشمند (1394) / شعبانی نیا ، فریدون (1335)، نویسنده
شبیه سازی و تحلیل سیستم های مخابراتی دیجیتال با استفاده از MATLAB (1390) / تیموری ، مهدی (1359)، نویسنده
فرهنگ تشریحی مخابرات (1390) / نیوتن ، هری، نویسنده
فرهنگ نوین الکترونیک، ارتباطات و برق (1366) / گودکه ، ورنر، نویسنده

کاربران آنلاین :0