دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (1395) / پدریچ ، ویتولد (1953 - م)
An Introduction to fuzzy logic applications in intelligent systems (2000) / Series ; Tite
An introduction to fuzzy sets (2005) / Pedrycz ، Witold (1953)، نویسنده
Fuzzy set theory--and its applications (c1996) / Zimmermann ، H.-J. (Hans-Ju?rgen) (1934)، نویسنده
Fuzzy sets and fuzzy logic theory and appplications (2006) / Klir ، George J، نویسنده
Fuzzy sets, uncertainty, and information (2005) / Klir ، George J (1932)، نویسنده
Introduction to fuzzy sets and fuzy logic (2006) / Ganesh ، M، نویسنده
برنامه‌ریزی ریاضی فازی (1394) / ترابی ، سیدعلی (1347 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :0