دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QC21/2

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نوین (فیزیک جدید) وایدنر - سلز (1388) / جنابی اسکویی ، قاسم (1352)
فیزیک دانشگاهی سرز وزیمانسکی (13 -) / یانگ ، هیو
مبانی فیزیک (1390-) / هالیدی ، دیوید (1916 - م)
مبانی فیزیک (1391) / ابوکاظمی ، محمدابراهیم، نویسنده
(تشریح مسائل فیزیک هالیدی‌) (1371) / بینش ، علیرضا (1337)، نویسنده
بررسی مفاهیم و پرسشهای فیزیک هالیدی (- 1381) / ابوالحسنی ، مجید (1381- 1347)، نویسنده
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز - زیمانسکی‌، هیویانگ (1383-) / جنابی اسکویی ، قاسم (1352)، نویسنده
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی (1385) / کوهی ، اسعد (1345)، نویسنده
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی - رزنیک کرین (1384) / قرشی ، علاآ الدین (1344)، نویسنده
تشریح برگزیده تمرینها و مسایل (1373) / سیرز ، فرانسیس وستون (1898)، نویسنده
تشریح مسائل فیزیک دانشگاهی (- 1371) / عربشاهی ، هادی، نویسنده
تشریح مسائل فیزیک هالیدی - رسنیک (1376) / جوادی جهانی ، حمید (1336)، نویسنده
تشریح مسائل فیزیک هالیدی (1370) / جوادی جهانی ، حمید (1336)، نویسنده
تشریح مسایل فیزیک هالیدی (1387-) / محمدآبادی ، حامد (1362)، نویسنده
تشریح مسایل فیزیک هالیدی (- 13) / لطفی ، طاهر (1354)، نویسنده

کاربران آنلاین :0