دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح کامل مسائل مدارهای میکروالکترونیک جلد (1) سدرا - اسمیت (1387) / وکیلی‌طباطبایی ، مسعود (1362 -)
302 [سیصد و دو] مدار الکترونیک و برگزیده مدارات کاربردی کامپیوتری از کتابهای 303 و 304 مدار الکتور (طبقه‌بندی آیسی‌های کتاب و راهنمای کاربرد آن در مدارات) (1372)
Microelectronics : digital and analog circuits and systems (1364) / میلمن ، جیکوب (1911- م)، نویسنده
[FPGAاف. پی. جی. آ] و[LSIال. اس. آی]های قابل برنامه‌ریزی (1380) / محمدحسینی ، حامد (1359)
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع قیاسی (1384) / گری ، پل (1942)، نویسنده
تشریح مسائل مدارهای میکروالکترونیک (1382) / خامنیان ، امیرعباس، نویسنده
رهیافت حل مسئله در الکترونیک (1383) / صدرا ، عادل، نویسنده
طراحی مدارهای دیجیتالی با FPGAو[FIPSOCاف. پی. جی. آ و اف. آی. پی. اس ، ا. سی‌] (1381) / نام‌بخش ، محمدصالح
مبانی و کاربردهای الکترونیک (1370) / میلمن ، جیکوب (1911)، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1373) / سدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1381) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / صدرا ، عادل (1960- م)، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / سدره ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1385) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1376) / سدرا ، عادل، نویسنده

کاربران آنلاین :0