دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Designing digital filters (c1986) / Williams ، Charles S. (Charles Sumner) (1911)، نویسنده
Microwave theory and applications ([1970, c1969]) / Adam ، Stephen F، نویسنده
Power electronics and ac drives (c1987) / Bose ، Bimal K، نویسنده
Digital processing of speech signals (c1978) / Rabiner ، Lawrence R (1943)، نویسنده
Digital logic and computer design (2002) / Mano ، M. Morris (1927)، نویسنده
CAD/CAM (c1984) / Groover ، Mikell P (1939)، نویسنده
IBM PC assembler language and programming (c1987) / Abel ، Peter (1932)، نویسنده
Network analysis (2002) / Van Valkenburg ، M. E. (Mac Elwyn) (1921-1997)، نویسنده
Advanced electronic communications systems (c1987) / Tomasi ، Wayne، نویسنده
Mechanics of materials (c1976) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Theory of vibration with applications (1988) / Thomson ، William Tyrrell، نویسنده
Handbook of electronic communication (1979) / Miller ، Gary M (1941)، نویسنده
Computer networks (1989) / Tanenbaum ، Andrew S (1944)، نویسنده
Analog and digital communication systems (1979) / roden ، martin s، نویسنده
Advanced electronic communications systems (1987) / Tomasi ، Wayne، نویسنده

کاربران آنلاین :0