دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آموزش کاربردی Adams/view (1396) / کمرخانی ، سعید (1369 -)
راهنمای مسائل دینامیک مریام (فصل‌های 1 تا 4 (1387) / افضلی ، محمدرضا (1331 -)
پویایی‌های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی (1387) / سوشیل، نویسنده
تشریح کامل مسائل دینامیک (1386) / مریام ، جیمزلیثرپ (1917- م)، نویسنده
تشریح کامل مسایل دینامیک ویرایش پنجم 2002 سیستم SI (1382-) / خداکرمی ، بهزاد (1354)، نویسنده
دینامیک (1364) / مریام ، جیمز، نویسنده
دینامیک (1368) / مریام ، جیمز، نویسنده
دینامیک مکانیک مهندسی (1382) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1381) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
در قلمرو مکانیک (1372) / هامفری ، داگلاس (1945- 1880)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1387)
مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (1391) / بیر ، فردیناند پیر (1915- 2003م)، نویسنده
مکانیک مهندسی (1370) / مریام ، جیمز، نویسنده
مکانیک مهندسی دینامیک (1388) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
مکانیک مهندسی دینامیک مهندسی (1375) / مریام ، جیمز، نویسنده

کاربران آنلاین :0