دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه كامپيوتر - شبكه ها

     پالایش جستجو
اصول الکترونیک (-1377) / خرازی‌زاده ، سعید (1333)، نویسنده
الکترونیک دیجیتال (1383) / صدیقی ، مهدی (1346)، نویسنده
الکترونیک (1391) / درستکار ، بهنام (1366)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو (1395) / سید رضی ، حسن (1319)، نویسنده
راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (1382) / موسسیان ، آلدیک، نویسنده
رله و حفاظت سیستم‌ها (1354-1366) / سلطانی ، مسعود (1306)، نویسنده
رهیافت حل مسئله در پردازش سیگنالهای زمان گسسته (DSP) قابل استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و داوطلبین آزمونهای دکتری برق (1387) / طغیانی‌ریزی ، مجید (1360 -)، نویسنده
طراحی VLSI دیجیتال (1385) / صاحب الزمانی ، مرتضی (1344)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1387) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
ماشینهای الکتریکی (1384 -) / عابدی ، مهرداد (1327)، نویسنده
ماشینهای الکتریکی (1391) / به روش ، وحید، نویسنده
مبانی مهندسی برق 2 (1378) / اورعی ، هاشم (1336)، نویسنده
مبانی نیمه هادی (1372) / پیرت ، رابرت، نویسنده
منابع تغذیه سوئیچینگ (1386) / ابریشمی فر ، ادیب (1345)، نویسنده
نظریه اصولی مدارهای الکتریکی (خطی و غیرخطی) (1387) / عابد هدتنی ، قوشه (1338)، نویسنده

کاربران آنلاین :0