دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول مدیریت و سرپرستی سازمان (1396) / کیومرثی ، فیروز (1349 -)
تئوری سازمان (1395) / رابینز ، استیون پی (1943 - م)
تئوری سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری پست‌مدرن (1394) / هچ ، مری جو، نویسنده
رهبری در مدل‌های تعالی سازمانی (1395)
سازمان‌ها مقدمه‌ای بسیار کوتاه (1394) / هچ ، مری جو
مبانی سازمان و مدیریت (1379) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
مبانی سازمان و مدیریت (1396) / کیومرثی ، فیروز (1349 -)
نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست‌مدرن (1393) / هچ ، مری جو
اصول و مفاهیم فن‌آوری اطلاعات (1382) / زرگر ، محمود (1334)، نویسنده
سازمان و مدیریت (1362) / اقتداری ، علیمحمد (1310)، نویسنده
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی‌) شامل اصول، مبانی‌، . (1387) / احمدی ، مسعود (1342)، نویسنده
مدیریت کمیته ها در سازمان (1385) / اسدی ، اصغر (1351)، نویسنده
مقدمه‌ای بر معماری سازمانی (ویژه مدیران) (1384) / صمدی اوانسر ، عسگر، نویسنده

کاربران آنلاین :0